uathetlesin.ru

Човешки нужди - какво е това, класификация и видове

Какво се изисква за дадено лицеЧовешката личност е многостранна. Знакът е образно един вид пачуърк юрган, направен от много черти, навици и характеристики на човек. Индивидът е сложен организъм, чието изследване в психологията е много дълъг процес.

В историята учени винаги са били задавани различни въпроси, свързани с човешката личност. Характерни черти, навици, особености на манталитета и така нататък - всичко това беше проучено, бяха проведени изследвания, тестове и експерименти. Всичко това е за по-добро изучаване на личността на човека, естеството на същността му, а също и за разкриване на тенденцията за по-нататъшното развитие на индивида.

Необходими са и човешки потребности, защото те са проява на неговата личност. Индивидът се занимава с неговите нужди. Те принудиха много хора да реализират различни открития, които сега се използват активно от съвременното общество.

Но какво е човешката нужда? Как можем да дефинираме определението на този термин? Какви са нуждите? Какви критерии могат да се разграничат за разделението на потребностите? Това ще бъде обсъдено в тази статия.

Определяне на потребностите

Първо, необходимо е да се даде определение на това понятие в психологията. Какви са човешките нужди? Това ще ни позволи да разберем по-добре същността на въпросния термин, а след това да посочим грубо следващите въпроси за проучване.

Човешките нужди са определено състояние на индивида, характеризираща се с зависимост от външните условия на живот и от условията на развитие. С други думи, усещането за необходимост от задоволяване на вътрешните потребности, възникващи на психическо и физическо ниво, в психологията на индивида.

Ако вземем предвид основни или първоначални нужди, което може да се случи във всяко лице, тогава можем да различим следното:

 1. Основни човешки потребностиВеднага е необходимо да се разпределят такива нужди, като задоволство от глада. Тук можете също да посочите удовлетворението от вкуса на храната, която ядете;
 2. Също така трябва незабавно да отбележим охлаждането на жаждата;
 3. Оптимални условия за живот. Всеки мечтае да живее в най-удобните и удобни условия на живот. Това е една от основните нужди на всеки човек;
 4. Оптимално влияние на електромагнитните вълни;
 5. Чист въздух;
 6. Получаване на удовлетворение под формата на секс;
 7. Продължаване на един вид;
 8. Чувство за сигурност и безопасност на себе си и вашите близки;

Разбира се, струва си да се има предвид, че някои от потребностите, посочени тук, не могат да бъдат възприети от някои като основни. Например, нуждата от размножаване се възприема от някои индивиди като незадължително и ненужно. Съществуват и хора, които просто нямат желание да задоволят сексуалните си потребности, защото те просто не съществуват. Има различни случаи, но списъкът по-горе е списък на най-основните нужди, с които се сблъскват повечето хора със стандартна психология.

Ако разгледаме горния списък, можем да отбележим следното: по принцип почти всички нужди, изброени в списъка, не са само за хората, а за повечето други същества.

Класификация на потребностите

Всички съществуващи нужди на индивида могат да бъдат разделени на три групи. Тази научна класификация предполага наличието на три основни вида нужди, които могат да се разглеждат отделно според определен принцип.Така че, според тази научна класификация, човешките нужди са три вида:

 1. Какво се изисква за дадено лицеБиологични - както можете да познаете почти веднага, тези нужди са отговорни за задоволяване на нуждите от физиологичен характер. Такива нужди включват: наличието на храна, вода, подслон, удовлетворяване на сексуалните нужди, продължаване на рода, чувство за сигурност и други основни нужди на този вид;
 2. Социални - нуждите на този вид показват постигането на целите, поставени на обществото. С други думи, нуждата да се намери в обществото, да се постигне определен социален статус, да се развие комуникацията с другите, да се срещнат нови хора, да се намерят нови приятели и други;
 3. Духовни - тук говорим за нуждите на напълно различно ниво. Има такова нещо като "духовна храна". Така че духовната нужда е да се посрещнат нуждите, свързани с "насищането" на тази "храна". Ако искаме да обясним с прости думи и да не използваме ефимерна нотация, тогава духовните нужди не са нищо повече от желание да се усъвършенстваме, да постигнем нови цели в изучаването на знанието. Можете да споменете целите на религиозната природа, както и постиженията в творчеството.

Всички горепосочени видове нужди са необходими за пълен работен денвсяко лице. Също така удовлетворяването на тези нужди дава възможност за по-нататъшно развитие и постигане на нови цели на мястото на вече постигнатото.

Както може да се види от списъка с видовете нужди, те се допълват взаимно. Например, недоволството от биологичните нужди води до невъзможността за постигане на социални задачи, както и до задоволяване на духовните нужди. Гладният и жаден човек е малко вероятно да бъде реализиран в обществото и в допълнение да се култивира и развива творчески.

интереси

Основните човешки нужди на СаминДруга концепция, която трябва да се разглежда в рамките на тази тема, е интересите. Всеки човек има свои собствени интереси, често техните може да се обърка с нуждите, но трябва да се помни, че има известни разлики в тези термини.

Интересът към конкретен обект е позицията на индивида по отношение на неговите способности и запитвания. И тук се проследява връзката между нуждите и интересите. Да, тези понятия не са взаимозаменяеми. Но допълващи - със сигурност. Трябва да се отбележи, че интересите не съществуват без нужди, а тези, от своя страна, не могат без интереси. Насочването и природата на интересите зависят от социалната група и състоянието на индивида.

Интересите могат да бъдат разделени на техния фокус:

 • социална;
 • духовно;
 • Политическа.

Ако разделяме всички интереси според друга класификация, а именно по социална принадлежност индивидуален, след това можете да получите следния списък:

 • физическо лице;
 • Група;
 • Публичен.

Интересите на дадено лице могат да се носят чисто стратегически. В този случай човек може да пожертва интересите на други хора за постигането им. Ето защо всеки човек трябва да се погрижи да създаде определени лични интереси, които няма да попречат на друго лице да преследва интересите си. Постигането на целите си не трябва да включва намеса в постигането на целите на друго лице. Не пренебрегвайте нормите на морала и съществуващите жизнени ценности. Но това вече е въпрос на психологията на всеки индивид.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден

© 2011—2021 uathetlesin.ru