uathetlesin.ru

Значението на собствени усещания в човешкия живот

Какви са усещанията за собственост?От момента на раждането си, човекът учи света чрез усещания. Те са основният източник на знания за околния свят и за тяхното тяло, те имат голямо значение за развитието на такива когнитивни дейности като реч, спомени, интерес, формиране на техните способности, духовна култура. Човешкото тяло е много сложно и неговото развитие има за цел да създаде личност, която без чувства е невъзможна. Затова е много важно да разберем значението на усещанията в живота на човека, без които когнитивните процеси, човешките взаимоотношения са невъзможни.

Видове усещания

Първият човек, с изключение на мускулното развитие, има реч, която е основното средство за комуникация в човешкото общество. Но формирането на речта е невъзможно без зрение, слух, докосване. Основните видове чувства:

 1. Vision.
 2. Изслушване.
 3. Усещането за миризма.
 4. . Вкус.
 5. Touch.

Това са основните видове, без които невъзможно е пълното съществуване на дадено лице. Загубата на всеки един сензорен орган води до промяна в други качества. Например, при загуба на зрение слухът става по-чувствителен от здравия човек. И обратното, със загуба на слуха, зрението става по-остро. Експериментите, извършени от учени, показват, че ако всички усещания се изгубят, човек просто заспива.

Класификация на усещанията

Учените физиолози класифицираха видовете усещания за по-пълно изучаване на тях и разделени на три групи:

 1. Видове усещания в човешкия животИнтероцепция - определя вътрешната среда на тялото. Те предават на мозъка информация за състоянието на вътрешните процеси чрез рецептори в стомаха, сърцето и други органи. Това са най-простите, представляващи чувство за глад, когато рецепторите на стомаха дават сигнал - усещане за комфорт, когато се задоволяват нуждите или неудобствата в случай на заболяване на някой орган. Дискомфортът помага да се идентифицира болестта на вътрешния орган на ранен етап. По принцип интероцепторните усещания играят важна роля в психосоматичната секция на медицината.
 2. Proprioceptive - предава сигнал за позицията на тялото в пространството.
 3. Екстрароцептивен - предава сигнали от външния свят чрез слух, поглед, докосване, вкус и мирис. Те са разделени на две категории: контакт и отдалечени чувства. Контакт - това е вкус и допир, далечен - мирис, слух и зрение.


Усещането за собственост се играе важна роля в живота на човека. Proprioception е комбинация от сигнали, изпратени до централната нервна система от сензорни неврони, разположени в сухожилията, мускулите, ставните капсули. Пчелиоцепторите са мускулни рецептори, които изпращат сигнал до мозъка за позицията, деформацията или изместването на различни части на тялото. Активността на тези сензори определя движението на всички моторни органи и тъкани не само на човека, но и на животните по време на сън или движение. Например, със затворени очи, човек може правилно да напише няколко букви, това е мускулна памет.

Мускулна рецепторна система причинява създаването на мускулно усещане с напрежение или отпускане на мускулите, ставите, сухожилията. Промените в мускулно-артикулалните чувства се изследват във физиологията и психологията, тъй като те са важен елемент от ориентацията на човека в пространството и времето.

Разделяне на усещането за собственост

 1. Как да споделяте чувствата сиБаланс. Сензори за усещане за баланс се намират в една от трите части на вътрешното ухо - в преддверието. Движението на течността действа върху нервните окончания във вътрешните стени на ухото, което предизвиква усещане за баланс. Това чувство все още възниква с помощта на визуална информация, тактилни усещания, вибрации. Например, когато се потапя във вода, мозъкът получава данните за позицията на тялото с помощта на усещане за баланс. Основно тялото регулира несъзнателно положението на тялото.
 2. Движение. Сетивните сетива на двигателя се намират в мускулите, сухожилията и ставите. С помощта на тези чувства човек има представа за скоростта на движение, позицията на която и да е част от тялото. Чувството за движение координира движението на човек и нарушаването на това чувство води до атаксия или разстройство на движението.
 3. Чувство за положението на крайниците - човек може да установи позицията на крайниците във връзка един с друг.
 4. Чувство на усилие - когато можете да определите мускулната сила при повдигане или преместване на обекта. Заедно с дермалните, визуалните и вестибуларните системи, анализаторът на движението ще оцени местоположението на тялото в пространството, ще участва в регулирането на мускулната активност.

Като цяло, усещането - прост умствен процес, произтичащи от действието на различни стимули върху сетивните органи, той се предава на мозъка на мозъка. С помощта на тези чувства човек може напълно да развие и подобри, общува, да расте духовно и физически.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден

© 2011—2021 uathetlesin.ru